Խոշտանգումների և այլ դաժան, անմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի կամ պատժի դեմ կոնվենցիայի կամընտիր արձանագրություն

Սույն արձանագրության նպատակն է ստեղծել անկախ միջազգային եւ ազգային մարմինների ազատազրկման վայրեր կանոնավոր այցելությունների համակարգ` խոշտանգումները եւ այլ դաժան, անմարդկային

Read more

Կոնվենցիա մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին* փոփոխված 11-րդ արձանագրությամբ

Կից կարող եք ներբեռնել «Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին կոնվենցիան»։

Read more

Միավորված ազգերի կազմակերպության ձեռնարկ մարդու իրավունքների վերաբերյալ

Մարդու իրավունքների վերաբերյալ Միավորված ազգերի կազմակերպության սույն ձեռնարկը համառոտ անդրադառնում է մարդու իրավունքների ոլորտում Միավորված ազգերի կազմակերպության լիազորություններին, գործիքներին ու

Read more