Կարծիք ՀՀ քրեական նոր օրենսգրքի նախագծի վերաբերյալ

Ընդդեմ իրավական կամայականության հասարակական կազմակերպությունը իրականացրել է ՀՀ քրեական նոր օրենսգրքի նախագծի վերաբերյալ ուսումնասիրություն։ Կից կարող եք ծանոթանալ կազմակերպության կողմից ներկայացված կարծիքին

Read more

Վերլուծություն «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ

Ընդդեմ իրավական կամայականության հասարակական կազմակերպությունը իրականացրել է վերլուծություն «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ։ Կից կարող եք

Read more